Autorijden vanaf je 17e is nu mogelijk!

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een plan waardoor jongeren al op hun 17e mogen autorijden. Jongeren mogen vanaf 16 jaar hun theorie-examen halen, vanaf 16.5 jaar praktijkles volgen en vanaf 17 jaar praktijk-examen afleggen.

Tot hun 18e mogen ze alleen de weg op als ze een coach naast zich hebben. Hierdoor moeten ze in het bezit zijn van een zogenoemde begeleiderspas.

Wat is faalangst

Letterlijk is faalangst de angst om te falen. Je bent bang dat er, ondanks een goede voorbereiding, een mislukking volgt.

Eigenlijk is er ook al angst vooraf:“,Het zal wel niet gaan lukken”, ik krijg vast een “black-out”, zijn van die gedachten die lang van tevoren meespelen. Faalangst heb je alleen als het gaat om een bepaalde taak, iets wat van je wordt verwacht of waarop een beoordeling volgt zoals: rijtaak, rijexamen, sportprestatie, proefwerk enz.

Door die angst presteer je vaak minder dan mogelijk, onder je niveau. Ook zijn de dagen voorafgaand aan de taak vreselijk!

Puntenrijbewijs

Er komt geen puntenrijbewijs voor iedereen zoals die er nu is voor beginnende bestuurders. Wel krijgen alle automobilisten een puntenrijbewijs voor de bestrijding voor alcohol en drugs in het verkeer. Ook wordt het systeem voor beginnende bestuurders aangescherpt.

Vanaf 1 juni is de zogenoemde recidivergeling voor ernstige verkeersdilicten in werking getreden. Daarbij krijgt een bestuurder een strafpunt voor elk verkeersdilict waarbij alcohol in het spel is.

Gebeurt dit nog een keer en is er sprake van een alcoholpromillage van minstens 1.3, dan wordt na de veroordeling het rijbewijs ongeldig.

Autisme & ADHD

Mensen met Autisme, ADHD of verwante problemen zijn even capabel als ieder ander om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen!

Afbeelding Erkend rij-instructeur Autisme en ADHD

Verhoog je slagingskans!

  •  50.000 mensen per maand doen een poging hun theorie-examen te halen
  •  Meer dan de helft hiervan zakt!.. Dus zelfstudie is niet altijd succesvol
  •  Het volgen van de theorielessen biedt een aanzienlijk hogere kans van slagen
  •  Je kunt altijd rekenen op persoonlijke aandacht en feedback

Rijangst

Een half tot een miljoen Nederlanders heeft wel een rijbewijs, maar maakt er geen gebruik van. Ze durven - om uiteenlopende redenen - niet meer de (snel)weg op. Of zij kiezen voor een omweg, om zo verkeerssituaties zoals tunnels, bruggen of de snelweg te vermijden. Toch hoor je hier zelden iemand uit zichzelf over praten. De schaamte om niet te durven rijden, terwijl je dat wel kunt is vaak groot. Wij kunnen daarbij helpen!